Κάντε το κατάλληλο check-up ανάλογα με την ηλικία σας!

Κάντε το κατάλληλο check-up ανάλογα με την ηλικία σας!

Ας εξετάσουμε αναλυτικά με ποια συχνότητα, θα πρέπει να κάνουν άνδρες και γυναίκες,τα καθιερωμένα checkup τους  ανάλογα με την ηλικία τους.

Εξέταση αίματος

 • Αναλυτική που περιλαμβάνει τα πάντα για λιπίδια (χοληστερίνη, τριγλυκερίδια), σάκχαρο. Από 6 ετών και έπειτα κάθε 5 χρόνια
 • Γενική αίματος, κάθε 2 χρόνια

Εξέταση ούρων

 • Γενική ούρων από 6 μηνών και έπειτα κάθε 1-2 χρόνια

Μάτια

 • Οφθαλμολογική εξέταση μετά τη γέννηση, 6 μηνών, 3 ετών, πριν από το σχολείο, 40 ετών και μετά τα 60 έτη κάθε 1-2 χρόνια

Έλεγχος πνευμόνων

 • Για τους μη καπνιστές ακτινογραφία θώρακος μετά τα 45 έτη, κάθε 2-3 χρόνια
 • Για τους καπνιστές, σπειρομέτρηση κάθε χρόνο από την ηλικία έναρξης του καπνίσματος και ακτινογραφία θώρακος μετά την ηλικία των 35 κάθε χρόνο

Δέρμα

 • Από την ηλικία των 20 ετών αυτοεξέταση ελιών κάθε 6-8 εβδομάδες
 •  Έλεγχος σε ειδικό δερματολόγο κάθε 4 χρόνια

Καρδιά

 • Εκτίμηση δεκαετούς καρδιαγγειακού κινδύνου, στην ηλικία των 20 ετών και μετά την ηλικία των 40 ετών κάθε 5 χρόνια
 • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, από 6 μηνών και  άνω κάθε 6 μήνες

 Παχύ έντερο

 • Από 50 ετών ετήσιος έλεγχος αιμοσφαιρίνης κοπράνων, σιγμοειδοσκόπηση ανά 5 χρόνια, κολονοσκόπηση ανά 10 χρόνια

Προστάτης

 • Από 50 ετών, ετήσιος έλεγχος με δακτυλική εξέταση και εξέταση PSA Μαστός
 • Κλινική εξέταση ανά 3 χρόνια στις γυναίκες 20-40 ετών, κατ’ έτος από την ηλικία των 40 ετών. Μαστογραφία κάθε 1-2 χρόνια από την ηλικία των 40 ετών

Τράχηλος μήτρας

 • Τεστ ΠΑΠ, από 21 ετών κάθε χρόνο

 


 

 

Σχόλια αναγνωστών

Γράψτε το σχόλιο σας

Όνομα
Σχόλιο


Live roulette games https://roulettegames.live/.

Βρείτε μας στο Facebook